Jdi na obsah Jdi na menu
 


Uchovnění psa a krytí

6. 8. 2011

 

Uchovnění psa


Ať se již rozhodnete uchovnit svého psa nebo společně se svou fenkou odchovat štěňata, je s tím spojena spousta administrativních úkonů, které je nezbytné provést. Doporučujeme nenechávat všechno na poslední chvíli, ale v klidu a postupně si všechny "papíry" vyřídit.


Uchovnění tibetského teriéra a přeregistrace plemennou knihou: Uchovnit psa či fenku není příliš složité. Co k tomu potřebujete - nechat vyšetřit svého tibeťana kdykoli po roce jeho věku na dědičné oční choroby (vyšetření provádí MVDr. Beránek z Pardubic - viz důležité adresy), nechat mu zrentgenovat kyčelní klouby (snímek se zasílá MVDr. Nechvátalovi z Brna) a absolvovat alespoň jednu mezinárodní nebo speciální výstavu s oceněním výborným. Pokud jste dali dohromady všechny tyto doklady, poslali jejich fotokopie spolu s originálem průkazu původu a alespoň jednou fotografií bonitačnímu referentovi a byl vám doručen zpět průkaz původu s vyznačením chovnosti a Protokol o chovnosti, je třeba nechat přeregistrovat chovnost psa (přeregistrace feny se provádí až při zápisu jejího prvního vrhu). Přeregistraci provádí plemenná kniha. Zašlete proto fotokopii Protokolu o chovnosti a originál průkazu původu psa na plemennou knihu č.4 (viz adresy). Plemenná kniha vám po přeregistraci zašle společně s PP Knihu krytí, kterou musíte pro svého psa vést a kam zapíšete každou fenku, která přijede za vaším psem.


Chovatelská stanice: Už jen při myšlence na štěňata si nechte zaregistrovat mezinárodně chráněný název své chovatelské stanice. Celá procedura může trvat i několik měsíců a v okamžiku, kdy vaše fenka hárá, je už skutečně pozdě. Upozorňujeme, že zvolený název vás bude provázet do konce vašeho chovatelského snažení, nelze jej měnit podle nálady, proto si velmi dobře zvažte její název. Pokud jste přesvědčení, že chcete chovat jen a jen tibeťany, příp. příbuzná tibetská plemena, doporučujeme zvolit nějaký tibetský název. Pokud měl někdo název chovatelské stanice chráněn pouze národně, pak její registrace skončila v roce 1999 a vlastně dnes žádnou stanici nemá. Formulář žádosti si vyžádejte na ČMKU. Název chovatelské stanice nesmí přesahovat 40 znaků včetně mezer, pomlček apod. Název smí obsahovat jen dvě slova a jednu předložku. Nesmí být hanlivý a mluvnicky nesprávný, ani kombinovaný ze dvou jazyků. Pokud tedy chcete název tibetský, nelze ho kombinovat s češtinou, angličtinou nebo čínštinou. Také nesmí obsahovat název plemene. Žádost o registraci chovatelské stanice zašlete na ČMKU, který soustřeďuje žádosti a posílá je na FCI do Belgie. Vymyslete si 4 názvy chovatelské stanice (přestože na formuláři je šest kolonek, na FCI se posílají pouze 4 názvy), na FCI provádí kontrolu, zda již nějaký chovatel nemá stejný název chovatelské stanice registrován. Poplatek za registraci činí 1.500,- Kč.


A teď chci štěňata: Pokud jste již žádost odeslali a jste rozhodnuti, že máte dostatek času, zodpovědnosti a možností (a možná i velkou míru odvahy) odchovat štěňata, začněte se pomalu rozhlížet a vybírat krycího pejska. Zkoumejte rodokmeny, a to nejen z hlediska barvy, výstavních úspěchů, ale zejména z hlediska zdravotního (přenašeči dysplazie, PRA, LL, apod.). V neposlední řadě byste měli brát v úvahu i povahu psa. Pokud si nebudete vědět sami rady, raději poproste nějakého zkušeného chovatele. Zejména pokud byste měli možnost nebo jste chtěli krýt psem ze zahraničí, je dobré se o vhodnosti takového spojení předem poradit. Důležité je, aby pes měl chovnost v členské zemi FCI a měl potřebná vyšetření očí a na HD.


Ohledně krycího psa máte jasno, termín hárání je také jasný a tak byste měli nejpozději 6 týdnů před tímto termínem požádat hlavního poradce chovu TTC o vystavení krycího listu. Majitele vybraného psa také hned kontaktujte a domluvte se dostatečně dopředu, zda s krytím vaší feny souhlasí (nepředpokládejte souhlas automaticky, odpovědný majitel psa také posuzuje vhodnost spojení) a aby si stačil zajistit aktuální (ne starší 1 roku) vyšetření očí na dědičné oční choroby a nemusel to kvůli vám honit na poslední chvíli. Požádejte jej, aby si ke dni krytí připravil fotokopie průkazu původu, Protokolu o chovnosti, vyhodnocení na dysplazii kyčelních kloubů, vyšetření očí na dědičné oční choroby a dokladů o získaných výstavních oceněních.


A pak již jen čekáte na den, kdy má ke krytí dojít. Správný termín vám pomůže určit veterinář pomocí stěrů, ušetříte si tak zbytečnou cestu za psem. Cestu si naplánujte tak, abyste v klidu dojeli za psem a měli dostatek času na krytí. Ne vždy se podaří "si to odbýt" během 10 minut. Můžete pak u pejska strávit klidně celý den a rozhodně byste neměli být nervózní a tím znervózňovat nejen psa, ale nakonec i vaší fenku. Pak byste měli v klidu a pohodě z krytí odjet domů.


Při krytí se vyplňuje krycí list a kniha krytí a v tento den byste se nejpozději měli dohodnout na poplatku za krytí (rozhodně to nenechávejte "na potom"). Majitel psa hned po krytí posílá krycí list č. 2 hlavnímu poradci chovu, pokud jste byli na krytí v zahraničí, tuto povinnost přebíráte za něj.


A teď už jen očekávejte štěněcí nadělení. V mezidobí můžete začít přemýšlet o tom, jak se ti vaši maličtí budou jmenovat, i když ještě nevíte, kolik jich bude a jaké pohlaví. “Křestní” jméno štěňat nesmí být delší jak 15 písmen, a to včetně mezer, pomlček apod. Musí mít stejná začáteční písmena a jít podle abecedy - tedy první vrh začíná na A, druhý na B atd.


Štěňata jsou na světě a teď začíná to správné "tóčo". Musíte se nejen o ty drobečky postarat, ale čeká vás i spousta papírování. Hlavnímu poradci chovu pošlete do dvou dnů hlášení o narození štěňat na příslušném formuláři a krycí list č.1. Také musíte informovat majitele psa. Hlavní poradce chovu vám zašle formulář, na kterém si zažádáte o tetovací čísla vašich miláčků, a to už musíte mít jasno, jak se který z nich bude jmenovat. O tetovací čísla žádáte i v případě, že se rozhodnete nechat štěňata čipovat, protože tato čísla jsou současně čísly zápisu do plemenné knihy.


Zhruba v 7. - 8. týdnech věku štěňat vás navštíví některý z členů chovatelské komise TTC, který provede kontrolu vrhu. Zkontroluje, v jakém prostředí štěňata žijí a v jaké jsou kondici a všechny tyto skutečnosti zapíše do Protokolu o kontrole vrhu. Vy vyplníte Přihlášku k zápisu vrhu (pokud si nevíte rady, pomůže vám poradce chovu při kontrole) a pošlete se všemi ostatními listinami (potvrzení o tetování či čipování štěňat, nálepky čísel mikročipů, fotokopie posledního vyšetření očí obou rodičů, fotokopie všech ocenění obou rodičů, které chcete mít zapsané v PP štěňátek, pokud jde o první vrh, tak i originál průkazu feny k přeregistraci a pokud je to váš úplně první vrh, tak i dvě fotokopie registrační karty názvu vaší chovatelské stanice) hlavnímu poradci chovu. Ten je zkontroluje a pak zašle na plemennou knihu, odkud vám na dobírku zašlou průkazy původu vašich štěňátek. Přihlášku vrhu zašlete nejpozději do 60 dnů věku štěňat (nejlépe ihned po kontrole vrhu).


Všechny papíry vyřizujte průběžně a všechny kontrolujte, aby v nich nebyly zbytečné chyby. Pokud některé ze štěňat půjde do zahraničí, je třeba se informovat o veterinárních podmínkách té které země a jeho průkaz původu zašlete na ČMKU k potvrzení exportního průkazu původu. Nakonec, poté co štěňata odevzdáte jejich novým majitelům, zašlete jejich adresy hlavnímu poradci chovu.


(Tento článek byl konzultován s hl. poradcem chovu Mgr. E. Pravdovou)

 

 

Krytí

Pes při kryt
Zásada je  – jezdit s fenou za psem. Pes ve svém prostředí je odhodlanější a lépe se soustředí na háravou fenu. Při krytí mají významnou úlohu i oba majitelé psa i feny, nervozita akt neurychlí, spíše naopak – pes, fena se zasekne a z krytí nebude nic. Vytvořte jim příjemnou pohodu a přátelskou atmosféru.

Majitel psa by si měl před krytím ověřit, zda má chovatel feny vystaven platný krycí list a v jakém stádiu háravosti fena je.  Krytí má tři fáze:

  • seznamovací
  • vlastní krytí
  • uvolňovací, odpočinek

Fena by se měla před vlastním krytím vyprázdnit. Pes si ji připravuje lízáním vulvy, čenichu a krku, klade na ni tlapu a čeká jak bude fena reagovat. Pokud je fena připravená, ocas dává na stranu a stojí klidně – pes naskakuje. Majitelé psa dávají pozor, zda se dobře zapíchl a chovatelé fenu přidržují za hlavu a chlácholí ji (hlavně prvničky). Svázaní trvá 10 – 30 minut a po celou dobu pes pumpuje v malých dávkách sperma do děložního hrdla. Po povolení sevření pes odchází a vylizuje se, fenu chovatel přidrží na chvíli zadními nohami nahoře a 30 minut ji nenechá močit a zhruba dvě hodiny ji nechá odpočívat. Pokud se kryje opakovaně, pak nejdříve ob den.

Neúspěšné krytí

Nelze každé neúspěšné krytí svalovat na psa. Sterilita a impotence se u vyšlechtělých plemen může vyskytnout, ale to je vzácná výjimka. Pokud pes opravdu o krytí nemá zájem a fena je správně rozháraná, je nutno toto nahlásit poradci chovu a nechat psu vyšetřit sperma.

Naprostou většinu na neúspěšném krytí mají chovatelé fen. Přijíždějí za psem v nesprávném termínu (ona sice měla 12 den ve středu, ale já jsem mohl přijet až v neděli), feny jsou citlivé  na každý vzruch, můzou mít nemocné pohlavní orgány a hlavně nervozita nebo osočování jeden druhého, proč to krytí dopadlo katastrofálně neprospěje ani chovné feně, ani krycímu psovi. Budou si to pamatovat jako nežádoucí jev a další krytí bude taky problematické.

Inseminace

Provádí veterinář, nasadí psovi na pyj umělou pochvu a majitel psa vzruší (třeba háravou fenou). Pes vypouští semeno do pochvy a to připraveno k implementaci feně. Záznam uvede v krycím listu.
Je zakázáno tento zákrok provádět feně, která ještě nereprodukovala. Ponejvíce metodu využívají chovatelé, kteří si krycího psa vybrali ve vzdálené zemi. Umělá inseminace je při dodržení podmínek rovnocená přirozenému krytí feny.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář