Jdi na obsah Jdi na menu
 


PSÍ SVĚT rady a zajímavosti

 

Doporučující trénink pro potencionální zájemce, než si pořídí štěňátko

 
1.Vylij studenou vodu na koberec a proběhni se tudy bosky a potmě.

2.Hned po probuzení se postav do deště (zůstaň tam tak dlouho, dokud bude tma) a usilovně opakuj "Hodný pejsek, čůrej pospěš si, dělej."

3.Vyválej své nejlepší oblečení v psích chlupech. Pro světlé oblečení použij tmavé chlupy, pro tmavé oblečení zase světlé. Kromě toho nech pár chlupů (na barvě nezáleží) zaplavat zahřívací kolo v ranní kávě.

4.Hraj si s mokrým oslizlým tenisákem, nech si ho párkrát sklouznout po obličeji.

5.Sprintuj v ponožkách sněhem přes dvůr, abys rychle zavřel branku do zahrady.

6.Vysyp kolem sebe koš čistého, vyžehleného prádla a roztahej to po celém domě.

7.Vyskoč z křesla těsně před koncem svého oblíbeného televizního pořadu a upaluj ke dveřím s křikem: "Ne, ne, udělej to až venku." Zmeškej konec tohoto pořadu.

8.Nechej své špinavé spodní prádlo ležet v obýváku, protože tam je pes stejně donese. Zejména pokud budeš mít zrovna návštěvu.

9.Vylej ráno na podlahu čokoládový puding a teprve až přijdeš z práce tak to smíš uklidit.

10.Vezmi šroubovák a vrtej dírky do nohou jídelního stolu, štěně zde bude zanedlouho pokračovat.

11.Na procházce nesmíš jít po chodníku, ale křížem krážem přes bláto a louže. Dbej na to, abys měl kalhoty a boty pořádně špinavé.

12.Vezmi teplou a měkoučkou deku ze sušičky na prádlo a zabal se do ní. Přesně tento pocit budeš mít, až ti tvoje štěně usne na klíně.

 

 

Ráj pro štěňátka

                                                                                                                           

 

 

Jak zacházet s cizím psem??

  • Hovořte klidně, pevným hlasem.
  • Nedělejte prudké pohyby. Je-li pes útočný, nehýbejte se.
  • Když se situace uklidní, přibližte mu k očím sevřenou pěst (prsty jsou zranitelné).
  • Nesklánějte se k psu, pokud ho nepokládáte za bezpečného. Předkloňte se maximálně do pasu, abyste se mohli při chňapnutí rychle vztyčit.
  • Nemáte-li jistotu, udržujte odstup. Nehrozte psu a neblokujte mu cestu k úniku.
  • Rozhlédněte se po nejbližším okolí po nějakém předmětu případné sebeobrany, ale nedávejte to psu najevo.
  • Váš odchod nechť nevypadá jako odstup. Vyzvěte psa, aby vás následoval.
Ano, není to vůbec jednoduché, proto radím Vám: Řiďte se těmito pravidly!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstavy a zkratky -   CAC, CACIB, CAJC atd

                       forum.sharpeikennel.cz/phpbb3/viewtopic.php

 

 

 

 Zkouška ZOP 

Kritéria pro zkoušku ZOP

Stáří psa nejméně 10 měsíců.

Účast na zkoušce není podmíněná splněním jiného stupně zkoušky.

Povelová technika je pro všechny cviky uvedena v části "Připomínky a provádění a popis cviků.

Obecně platí, že u cviků zkoušky ZOP může psovod užívat zvukové i posunkové povely a to současně.

Obsah zkoušky ZOP

Základní část

Přivolání (volba ze dvou variant - 1. v klidu s předsednutím před psovoda nebo 2. za pohybu k noze psovoda) [10 bodů]

Ovladatelnost na vodítku [10 bodů]

Ovladatelnost bez vodítka [10 bodů]

Sedni-lehni-vstaň (na vodítku) [10 bodů]

Odložení (vzdálenost 30 kroků) [10 bodů]

Cviky skupinové a speciální

Počet psů ve skupině 3 až 5. Složení a velikost skupiny určuje vedoucí zkoušek po dohodě s rozhodčím.

Ovladatelnost na vodítku ve skupině [10 bodů]

Sedni-lehni-vstaň ve skupině [10 bodů]

Odložení vleže ve skupině (na vodítku) [10 bodů]

Přenesení psa psovodem a cizí osobou (5 + 5 metrů, pes má náhubek) [10 bodů]

Chůze po nepříjemném materiálu s jedním zastavením [10 bodů]

Hodnocení zkoušky ZOP

Celkem lze získat 100 bodů. Minimální počet bodů pro splnění zkoušky je 70. Rozhoduje celkový počet získaných bodů za všechny cviky v obou částech zkoušky dohromady.

Známky

výborně - 90 až 100 bodů

velmi dobře - 80 až 89 bodů

dobře - 70 až 79 bodů

nesplnil - 0 až 69 bodů

Provádění cviků - pro základní část

1. Přivolání

(varianta 1. v klidu s předsednutím před psovoda)

Povely

"KE MNĚ" a upažení levé ruky s následným připažením.

"K NOZE" a tlesknutí dlaní levé ruky na levé stehno.

Psovod vyjde s neupoutaným psem. Na pokyn rozhodčího se pes na povel "VOLNO" musí vzdálit od psovoda nejméně 10 kroků. Psovod na pokyn rozhodčího zastaví a otočí se čelem ke psu, na další pokyn rozhodčího přivolá psa povelem "KE MNĚ". Pes má radostně a přímou cestou přiběhnout k psovodovi a usednout před něj. Na další povel "K NOZE" má pes usednou k noze psovoda.

(varianta 2. za pohybu k noze psovoda)

Povely

"K NOZE" a tlesknutí dlaní levé ruky na levé stehno.Případně

"SEDNI" a tlesknutí levou dlaní na levé stehno (možno použít u zastavení).

Psovod vyjde s neupoutaným psem. Na pokyn rozhodčího se pes na povel "VOLNO" musí vzdálit od psovoda nejméně na 10 kroků. Psovod na pokyn rozhodčího zavelí povel "K NOZE". Pes se má radostně a přímou cestou zařadit k levé noze psovoda a pokračovat s ním v chůzi. Na pokyn rozhodčího se psovod zastaví a pes na povel "K NOZE" nebo "SEDNI" usedá k jeho levé noze.

Poznámka:
Součástí obou variant je i cvik VOLNO - povel "VOLNO" a ukázání pravou rukou do žádaného směru. Na tento povel se musí pes vzdálit minimálně 10 kroků od psovoda. Pokud se pes nevzdaluje ani po třetím povelu, může být cvik anulován.

2. Ovladatelnost na vodítku
Povely

"K NOZE" a tlesknutí dlaní levé ruky na levé stehno

"SEDNI"

Pes na vodítku ochotně a ukázněně následuje psovoda vedle jeho levé nohy tak, aby svým kohoutkem byl na jeho úrovni. Pes nesmí psovoda předbíhat ani opožďovat, nesmí bránit psovodovi v pohybu. Vodítko je stále v pravé ruce a má být prověšené. Podle pokynů rozhodčího se provádějí obraty vpravo, vlevo a čelem vzad a to za pohybu i v klidu. Výkon se provádí v normální chůzi, v pomalé chůzi, či poklusem. povel "K NOZE" je povolen při každém vykročení ze základní polohy, při změně či způsobu chůze (klus, pomalá chůze) a při zastavení (zde možno i povel "SEDNI"). Další ovlivňování - pohyby rukou, tělem či zvuky - není povoleno.

3. Ovladatelnost bez vodítka

Obdoba cviku č.2 ovšem s neupoutaným psem. Pes by se v žádném směru neměl vzdálit od nohy psovoda více než 50 cm.

4. Sedni - lehni - vstaň
Povely

"SEDNI" - lehký úder levou rukou na levé stehno.

"LEHNI" - mávnutí levou rukou nad hlavou a trupem psa zepředu dozadu.

"VSTAŇ" - mírné pokrčení v kolenou.

Pokyny k vydání povelu dává rozhodčí. Pes po provedení každé polohy v ní setrvává tak dlouho, dokud mu psovod nedá jiný povel.

Poznámka:
U zkoušky ZOP je možno tolerovat mírně upravené posunkové povely.

5. Odložení
Povely

"LEHNI" - mávnutí levou rukou nad hlavou a trupem psa zepředu dozadu

"ZŮSTAŇ" - mírné přiložení dlaně levé ruky před čenich psa

Psovod položí na určeném místě psa a dá mu povel "ZŮSTAŇ". Na pokyn rozhodčího se psovod vzdálí od psa 30 kroků, otočí se směrem ke psu a zůstane klidně stát. U psa není vodítko ani jiný předmět. Během tohoto cviku probíhá přezkoušení dalšího psa v poslušnosti. Opakování povelu znamená anulaci cviku. Pokud se pes vzdálí o více než 3 metry, je cvik anulován. Při nepřízni počasí (silná rosa, silný déšť, mráz apod.) může psovod - po předchozí dohodě s rozhodčím - odložit psa na vlastní textilní podložku velikosti svého psa. Rozhodčí však kontroluje nezávadnost podložky (čistotu, zápach aj.).

Provádění cviků - pro cviky skupinové a speciální

Všeobecná ustanovení

Počet psů ve skupině je 3 až 5, velikost i složení skupiny určuje vedoucí zkoušek po dohodě s rozhodčím. Je žádoucí, aby ve skupině byli psi přátelští, kteří k sobě necítí žádnou antipatii, neboť jakýkoliv projev agresivity vůči ostatním psům či psovodům ve skupině může znamenat vyloučení psa ze zkoušky. pokud zde není uvedeno jinak, platí pro cviky v této části stejné povely i podmínky provádění jako v části základní. Cviky však na pokyny rozhodčího provádějí všichni psovodi i psi ve skupině současně. pro pohyb celé skupiny může rozhodčí použít další povely:

"VLEVO (VPRAVO) PROTICHODEM" - Povel se vydává, když je skupina v zástupu za sebou. Po povelu se psovod na prvním místě otočí ve smyslu daného směru (v poloměru cca 1 metr) do protisměru (o 180°). Ostatní pokračují až do místa, kde se 1. otáčel a provedou totéž. Skupina jde nakonec protisměrně.

"VLEVO (VPRAVO) ZATOČIT" - Obdoba předchozího povelu s tím rozdílem, že se psovod na povel otáčí v daném směru v poloměru asi 1 metr tak dlouho, dokud neuslyší povel "SMĚR PŘÍMÝ". Takto lze skupinu navést např do kolmého směru apod.

Bude-li ve skupině některý pes neukázněný tak, že svým chováním naruší opakovaně cvičení ostatních psů, může být jeho posuzování rozhodčím ukončeno. Pokud na zkouškách nebude potřebný počet psů plnících stejný stupeň zkoušky (alespoň tři), musí se skupina doplnit na potřebný počet pomocnými psy. tyto psy je povinen připravit pořadatel zkoušek. Vzdálenost psovodů ve skupině upraví před začátkem posuzování rozhodčí. Mezery by však po celou dobu posuzování neměly být menší než 2 metry a větší než 4 metry. psovodi ve skupině jsou povinni upravit své tempo chůze tak, aby řadu nepředbíhali, ani se příliš neopožďovali.

1. Ovladatelnost na vodítku ve skupině

(viz. cvik č.2 "Ovladatelnost na vodítku" pro základní část). Maximální hodnocení 10 bodů.

2. Sedni - Lehni - Vstaň na vodítku ve skupině

Provádí se pouze na vodítku, jinak platí popis cviku jako pro č.4 "sedni - lehni - vstaň" pro základní část. Maximální hodnocení 10 bodů.

3. Odložení v leže ve skupině

Psi jsou odloženi ve vzdálenosti 30 kroků po dobu 2 minut. Jinak platí popis cviku č.5 "odložení" pro základní část. Maximální hodnocení 10 bodů.

4. Přenesení psa psovodem a cizí osobou

Součástí tohoto cviku je přezkoušení návyku psa na náhubek. Pes má nasazen náhubek po celou dobu trvání cviku. Pokud pes projeví v průběhu cviku agresivitu k psovodovi či k cizí osobě (pomocníkovi), je cvik ukončen a anulován. Ze zkoušky však pes vyloučen není. Pes sebou má nechat manipulovat bez náznaku strachu a s dostatečným sebevědomím. Nemá z náruče skákat ani se vzpírat. Psovod ho může v průběhu cviku chválit a povzbuzovat.

Průběh cviku

Pro psy, které unese jedna osoba (závisí na fyzické zdatnosti psovoda a pomocníka). Psovod zvedne svého psa opatřeného náhubkem ze země či z vyvýšené podložky (lavice, stůl apod.) a v náručí ho nese 5 metrů k cizí osobě (pomocníkovi). Zde psa cizí osobě předá a ta jej v náručí přenese zpět do výchozího místa. Tam psa opatrně položí na zem nebo na podložku. Psovod jde zároveň s pomocníkem a psa si na výchozím místě převezme.

Pro psy, kteří musejí být (pro svoji váhu) nesení více osobami. Psovod a cizí osoba (jeden, případně více pomocníků), zvednou psa opatřeného náhubkem ze země či vyvýšené podložky, tak, aby cizí osoba nesla psa u hlavy. Pak v náručí nesou psa 10 metrů. mohou jít rovně a po 10 metrech psa položit na zem, nebo jdou 5 metrů a vrátí se zpět na výchozí místo a tam psa položí na podložku. Pokud psovod ze zdravotních důvodů nemůže svého psa přenášet, může ho (po dohodě s rozhodčím) nahradit jiný pomocník určený pořadatelem.

5. Chůze po nepříjemném materiálu

Nepříjemný materiálem se zde rozumí takový materiál, který není pro pohyb psa zcela běžný a vyžaduje od psa, aby svůj pohyb tomuto materiálu přizpůsobil. Pro přípravu cviku se doporučují tyto druhy materiálu - igelit, hrubší štěrk, sutiny, vlnitý plech nebo laminát, pás linolea, případně led. pro splnění cviku je nutné, aby se pes pohyboval alespoň po třech druzích materiálu. Každý druh má mít délku nejméně 3 metry a jednotlivé druhy mají na sebe navazovat. Pořadatel ručí za přípravu cviku. po dohodě s rozhodčím je možné užít i jiné než navrhované druhy materiálu, musí však splňovat daná kritéria.

Povely

"K NOZE" - tlesknutí levou dlaní na levé stehno

"SEDNI" - tlesknutí levou dlaní na levé stehno (při zastavení)

Psovod se psem na vodítku přechází určený prostor, na pokyn rozhodčího se zastaví a psa u nohy posadí. Na další pokyn rozhodčího pokračuje v chůzi. Pes by se měl chovat přirozeně, měl by jít sebevědomě u nohy a po zastavení ihned usednou. Neměl by projevovat nechuť k provedení cviku ani bázlivost.

 

 

 

 

Zkouška ZZO

 dle Národního zkušebního řádu pro sportovní výcvik psů  v České republice.


     Kritéria pro zkoušku ZZO:

          1. Stáří psa nejméně 10 měsíců.

          2. Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.

          3. Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou

          Z = povel zvukový, P  =  povel posunkový.

          Psovod může použít jeden povel nebo oba současně.

          Použití oslovení psa  jménem je vždy možné před zvukovým povelem.


     Náplň zkoušky ZZO Poslušnost:

          a - přivolání psa (libovolný ze dvou způsobů)

          b - ovladatelnost psa na vodítku

          c - sedni - lehni (na vodítku u nohy)

          d - za pochodu odložení vleže

          e - aport volný (předmět psovoda)

          f - odložení psa (15 kroků)


     Speciální cviky:

          a - přivolání psa za ztížených podmínek

          b - chování psa ve skupině osob

          c - chování psa krátkodobě přivázaného a ponechaného o samotě

 

 

 O výchově


Způsob, jak získat kontrolu nad svým neposlušným psem, je vytvořit z něj příjemného společníka pomocí výcviku. Pozitivní výcvikové metody otevírají svět komunikace mezi dvěma druhy, které nemají společný jazyk .

Zapamatujte si dvě základní pravidla učení:

1) všechna zvířata (a malé děti) se učí pomocí okamžitých - ne opožděných - následků svého chování 
2) chování, které je posíleno odměnou, se objevuje častěji.

Ceněné zdroje, jako jsou hračky, jídlo, hra,procházky a hlazení, neposkytujte psovi zadarmo. Používejte je jako odměnu za dobré chování, když si pes například nejdříve sedne nebo lehne na povel. Naučte se ovládat techniku poskytování zdrojů za žádané chování a jejich odebrání za nevhodné chování. Je to jako učit batole pěkně poprosit, aby dostalo sušenku, když ale zakřičí "dej to sem!", nedostane nic. Odměňujte uctivé a zdvořilé chování a ignorujte to, které obtěžuje.
Naučte se dovést svého psa k úspěchu a předcházet chybám.
Kouše váš pes boty? Tak je nenechávejte ležet volně po domě. Místo toho mu dejte žvýkací kosti nebo hračky typu Kong naplněné něčím dobrým.
Váš pes doma močí? Tak ho nenechávejte běhat volně po domě bez dozoru a pravidelně ho berte ven a odměňujte ho za každé věnčení na správném místě.
Hrabe na zahradě? Tak mu udělejte místo, kde bude moci svou oblíbenou činnost provádět a zahrabejte mu tam pár žvýkacích kostí. Až si na toto místo zvykne, snadno přerušíte jeho omyly a pošlete ho hrabat na jeho místo.

Spíše než psa tyranizovat a dostat ho tím do podřízené pozice, je mnohem jednodušší přesvědčit ho, aby byl členem týmu… Jen tak si může užívat života s námi, místo toho, aby s námi bojoval.

 

 

 

 

 

Výstavy psů - co to vlastně je?


 

To je když: banda bláznů se svými psy běhá po koberci a staví je do nějaké ztuhlé polohy. A ještě tomu říkají kruh. A představte si, oni za to ještě platí! Ano, tak takhle to přesně je:-)

Výstava psů je vlastně přehlídka krásy příslušníků daného plemene, kde se hodnotí, jak moc pes odpovídá standardu FCI. Podle toho je pak klasifikován - známkován.

Spousta známých nebo i cizích lidí se mě ptá, jestli když si pořídí pejska s PP, taky musí chodit na výstavy. Ne, nemusí, ale… to zpropadené ale :-). Pokud chcete, aby váš pejsek nebo fenka mohli mít čistokrevné potomky, musí oba splnit podmínky chovnosti daného plemene a ty stanovují určitý počet výstav s minimálním hodnocením. Takže je jen na vás, jestli pejsek bude využit v chovu, či ne. Na druhou stranu je škoda a mrzí to každého chovatele, když se jeho odchov nevystavuje. Ale toto rozhodnutí je na vás a nikdo vás do ničeho nemůže nutit.

Pro ty, co se rozhodli, že vystavovat budou, aspoň zevrubně popíšu typy výstav, hodnocení a tituly, které na nich můžete získat. Sama z vlastní zkušenosti vím, jak pro mne bylo těžké se v této "hatmatilce" zorientovat, tak snad vám to pomůže.

Jak se na výstavu vůbec přihlásit? Kde to mám hledat a kolik to stojí?

Na www.cmku.cz si najdete výstavy, jsou zpracovány do tabulek a obsahují i přihlášku a propozice ke každé z nich. Vytisknete si přihlášku a propozice (v těch zjistíte, kolik to stojí) s dostatečným předstihem - uzávěrky bývají 2 měsíce před výstavou, nejpozději měsíc. Vyplníte, zaplatíte, přiložíte kopii PP a odešlete, zpátky se vám vrátí tzv. Vstupní list. Ten si vezmete spolu s originálem PP, očkovacím průkazem a hafanem a v den výstavy vyrazíte. Doporučuji vyrazit brzy - přejímky psů jsou většinou max. do půl deváté. Co to je to vlastně ta přejímka? To ukážete u příslušného stolečku vstupní list a oni si vás odškrtnou na seznamu, dostanete katalog, někdy i složku s prázdným posudkem a číslo. Někdy se číslo dává až v kruhu, před vlastním posuzováním.

Pak si najdete svůj výstavní kruh a tam budete čekat, než se dostanete na řadu. Doporučuji pořídit si kempinkové židličky a pelíšek, kennel přepravku nebo klec pro pejska, misku na vodu a vodu a pro vás svačinu, protože se výstava může protáhnout i na několik hodin.

Oblečení

Oblečte se hlavně pohodlně, úzké šaty a vypasované korzety opravdu nejsou vhodné. Stejné je to s botami, musí být maximálně pohodlné, bez podpatků, měly by vypadat společensky a nesmí klouzat. Tenisky či jiná sportovní obuv není příliš vhodná. Barva oblečení by měla být v kontrastu v barvou vystavovaného pejska, aby co nejlépe vynikl a měla by ladit s barvou jeho srsti. Oblečení by však mělo působit důstojně a nerušivě. Také si musíme uvědomit, že bychom do kruhu neměli nastupovat umazaní, třeba od tlapek. Možná se to zdá jako banalita, vždyť jsme zvyklí na nějakou tu tlapičku na oděvu, ale ve výstavním kruhu to odpoutává pozornost rozhodčího od psa a to přece nepotřebujeme. K tmavým psům je výborná šedá, béžová či jemné pastelové barvy, ke zlatým a červeným psům bychom měli volit oblečení podle konkrétního zbarvení jedince - tmavě hnědá, vínová, tmavě zelená (spíše podzimní barvy), černá není moc vhodná (budete samý chlup). U bílých psů máme hodně volnosti, vhodné jsou všechny spíše tmavší barvy. Pokud je pejsek dvoubarevný - kombinace bílé s jinou barvou, je vhodné volit barvu oblečení v kontrastu s druhou barvou psa (zlatá, červená, modrá, černá). Pro žíhané psy bych volila barvu v kontrastu s převládající barvou. Ale ve většině případů budou platit stejná pravidla jako pro černé pejsky. Je pravdou, že na venkovních výstavách budeme vždy více sportovně oblečení, ale i přesto bychom neměli do kruhu nastoupit v teplácích a teniskách. Můžeme zvolit sportovní kalhoty a tričko, pokud se cítíme dobře v džínách, tak jsou přípustné.

Výstavní kruh

Jedná se o ohraničený prostor. V uzavřené hale se používá koberec, venku se jen vyznačí čtverec. Není nijak dáno, jak by měl být velký, ale měl by odpovídat vystavovanému plemeni a počtu přihlášených jedinců. V tomto prostoru je umístněn stůl pro posuzovatele (rozhodčího), jeho zapisovatele a vedoucího kruhu. U některých plemen, převážně malých, je zde ještě umístněn stůl, kam postavíte pejska do výstavního postoje a kde je pes celkově prohlédnut, včetně zubů, u samců se kontrolují i varlata.

Posuzovatel - někdy se říká rozhodčí - je kvalifikovaný odborník na příslušné plemeno, který úspěšně prošel vzdělávacím programem u Českomoravské kynologické Unie, která v tomto případě zastupuje FCI (Mezinárodní Kynologická Organizace) a úspěšně složí zkoušku posuzovatele.

Vedoucí kruhu - je většinou aspirant (čekatel) na statut posuzovatele, který ještě nemá složenkou zkoušku z plemene a musí splnit praxi v kruhu. Organizuje hladký průběh výstavy.

Zapisovatel - zapisuje:-), vypisuje posudky, které jsou mu diktovány posuzovatelem.

Výstavní postoj

Celkem dlouho jsem se zabývala pozorováním psů a jejich výstavními postoji. Pozici, do které se pokoušíme pokaždé v kruhu nějak toho našeho psa dostat, si člověk nevymyslel. Je to vlastně přirozený postoj každého psa, ve kterém je prostě nejkrásnější, kdy vynikne stavba jeho těla, srst atd. To opravdu vzniklo odpozorováním póz jednotlivých plemen. Jenže u výstavního postoje jde o to, aby to ten náš rozmazlený hafan udělal na povel. Někdy to bývá náročné :). Kromě výstavního postoje ještě musíte mít zvládnutou chůzi u nohy a ukazování zoubků, u chlapečků kontrolu varlat, pes musí být zvyklý, že na něj sahají cizí lidé.

Výstavy

Pořádají se oblastní, okresní, krajské, speciální a klubové (určené jednomu plemeni, nebo plemenům sdružených pod jedním klubem), národní, mezinárodní a pak soutěže - šampion šampionů, nejkrásnější pes výstavy nebo státu, dne, roku...

Na výstavách vystavujeme psy dle věku - v tzv. třídách - puppy - štěně (4-6 měsíců), dorost (6-9 měsíců), mladý (9-18 měsíců), mezitřída (15-24 měsíců), otevřená (od 15. měsíců), šampionů (od 15. měsíců), pracovní (od 15. měsíců), veterán (od 8. let). Většina tříd je v rozsahu určitého věku pejska, třída pracovní je na základě složených zkoušek - typ a jaké jsou popsány na klubu příslušného plemene. Třída šampionů je pak určena psům, kteří již mají titul šampiona, případně jiný plnohodnotný titul.

Hodnocení - je na všech výstavách stejné, liší se tituly.

Hodnocení se zadává ve známkách - výborná, velmi dobrá, dobrá, dostatečná, nedostatečná. Kromě toho se ještě zadává pořadí prvních čtyř ve třídě. Na prvních dvou pozicích pak mohou být zadány i tituly, pouze v případě známky výborná. Toto hodnocení je stanoveno výstavním řádem ČMKU.

Hodnocení by se mělo vždy provádět na základě kvality konkrétního jedince, nikoliv na základě kvalit handlera. Bohužel se u nás často stává, že se posuzuje handling psa a až poté jeho kvality. Známý handler nakonec „vyjezdí“ tituly i na průměrném jedinci a to je velmi smutné. Proto raději vystavujme na výstavách posuzovaných zahraničními rozhodčími..

a) Třída štěňat a dorostu

- velmi nadějná

- nadějná

Ve třídě štěňat i dorostu se určuje pořadí prvních čtyř jedinců a nezadává se titul Vítěz třídy.

 


b) Třída mladých, mezitřída, otevřená, pracovní, šampiónů (ev. vítězů), veteránů, čestná:

- výborná

- velmi dobrá

- dobrá

- dostatečná

Ve třídě mladých, mezitřídě, otevřené, pracovní, šampiónů (eventuelně vítězů), veteránů a čestné se stanovuje pořadí čtyř psů oceněných známkou výborná či velmi dobrá.

Uvedená klasifikace musí odpovídat těmto definicím:

- výborná: - Tato známka smí být přiznána jen takovému jedinci, který se velmi přibližuje ideálu, jak ho popisuje standard a je předveden ve výborné kondici. Jeho povaha musí být harmonická a vyrovnaná. Typem musí pes odpovídat své třídě a musí mít prvotřídní postoj psa. Převaha jeho kvalit musí vyvážit jeho drobné nedostatky. Musí vykazovat typické vlastnosti svého plemene.

velmi dobrá: - Tato známka se přiznává takovému jedinci, který má typické vlastnosti svého plemene, vyvážené proporce a je v dobré kondici. Prominou se mu drobné vady, nikoli však vady morfologické. Toto ocenění může být uděleno jen prvotřídnímu jedinci.

dobrá- Toto ocenění se uděluje jedinci, který sice vykazuje znaky svého plemene, ale má viditelné hrubší vady.

dostatečná- Toto hodnocení obdrží jedinec, který sice vykazuje znaky svého plemene, ale jehož tělesnému vzhledu chybí do ideálu velmi mnoho, nevykazuje obecně přijímané charakteristické znaky nebo jehož fyzická kondice není dostačující.

vyloučen z posuzování: - Musí být pes, který neodpovídá typu požadovanému standardem plemene; který vykazuje chování zjevně neodpovídající standardu nebo který je agresivní; který vykazuje abnormality varlat; který má vadu chrupu nebo anomální čelist; který vykazuje nedostatky barvy a/nebo srsti nebo vykazuje zjevné známky albinismu. Tato známka má být také zadána psům, kteří tak málo odpovídají jednotnému plemennému vzhledu, že to ohrožuje jejich zdraví. Dále má být zadávána psům, kteří vykazují vyřazující vady podle standardu plemene.

Psi, kterým nemůže být zadána žádná z výše uvedených známek, opustí kruh s hodnocením:

neposouzen: - Toto hodnocení se zadává psovi, který se nepohybuje, stále skáče na svého vůdce nebo se snaží dostat ven z kruhu, čímž znemožňuje posoudit krok a pohyb nebo se trvale vyhýbá prohlédnutí rozhodčím a znemožňuje prohlédnutí chrupu, anatomie a stavby těla, ocasu nebo varlat. Toto hodnocení se také zadává tehdy, jsou-li patrné stopy operací nebo úprav, které naznačují, že vystavovatel chtěl ošálit rozhodčího.

Toto platí i v případě, že rozhodčí má dostatečný důvod předpokládat, že byla provedena operace, jejímž účelem bylo upravit původní stav nebo vlastnost (např. oční víčko, ucho nebo ocas). Důvod, pro nějž bylo zadáno hodnocení NEPOSOUZEN, musí být uveden v posudku.  

Nejlépe sepsaný seznam titulů, který jsem viděla a našla, zpracovala paní Vladimíra Tichá z ČMKU, takže vám ho sem vložím:-)

Výstavní tituly

Tituly zadávané ve výstavním kruhu v rámci hodnocení plemene

Vítěz třídy

Zadává se jedinci oceněnému známkou výborný 1 ve třídě mladých, otevřené, pracovní, mezitřídě , vítězů a veteránů  a to pouze na výstavách oblastních a krajských.  V případě členění plemene dle zbarvení, velikosti a váhy může být tento titul udělen v každé třídě. U plemene německý ovčák může být, mimo mezinárodní výstavy, udělen titul Vítěz třídy mladých jedinci, který získal ocenění velmi dobrý 1.

Oblastní vítěz

Zadává se na oblastních  výstavách nejlepšímu psovi i feně z konkurence vítězů tříd - mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů. U plemen členěných podle barev srsti, velikostních rázů atd. se zadává stejný počet oblastních vítězů jako na mezinárodní výstavě CACIBů. Informaci o tom, kolik CACIBů se u plemene zadává najdou zájemci na www.fci.be – standardy.

Krajský vítěz

Zadává se na krajských  výstavách nejlepšímu psovi i feně z konkurence vítězů tříd - mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů. U plemen členěných podle barev srsti, velikostních rázů atd. se zadává stejný počet krajských vítězů jako na mezinárodní výstavě CACIBů.

Nejlepší mladý pes nebo fena plemene

Zadává se na výstavách klubových, speciálních, národních a mezinárodních. Titul získává nejlepší mladý pes nebo fena plemene z konkurence všech mladých jedinců plemene se zadaným čekatelstvím CAJC. Mezi vystavovateli se pro titul vžilo označení Junior BOB. Jedná se vlastně o nejlepšího  mladého  jedince plemene.

Nejlepší veterán plemene

Titul získává nejlepší veterán pes nebo fena plemene z konkurence všech veteránů plemene se zadaným oceněním výborný 1. Mezi vystavovateli se pro titul vžilo označení Veteran BOB. Titul se zpravidla zadává na výstavách klubových, speciálních, národních a mezinárodních.

Klubový vítěz

Zadává se na některých klubových výstavách. V propozicích výstavy je vždy uvedeno, zda je možné titul na dané výstavě získat, nebo ne. Podmínky pro přiznání titulu určuje předpis příslušného chovatelského klubu. Titul může být např. vázán na členství v klubu. Klubový vítěz se zpravidla zadává nejlepšímu jedinci – psovi i feně - z konkurence výborných 1 CAC z tříd - mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů. V pravomoci chovatelského klubu je rozhodnout, zda vůbec a za jakých podmínek se bude zadávat titul Klubový vítěz mladých. Zpravidla jej získávají pes i fena, kteří obdrželi čekatelství CAJC nebo u plemen posuzovaných podle barev nebo velikostních rázů nejlepší mladý pes i fena z konkurence CAJC.

Vítěz speciální výstavy

Zadává se na speciálních výstavách plemene a to nejlepšímu jedinci – psovi i feně- z konkurence výborných 1 CAC z tříd - mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů

Národní vítěz

Zadává se na národních výstavách nejlepšímu jedinci – psovi i feně- z konkurence výborných 1 CAC z tříd- mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů

Vítěz plemene- BOB  (BEST OF BREED)

Nezadává se na oblastních a krajských výstavách. Na klubových, speciálních a národních výstavách se zadává nejlepšímu psovi nebo feně z konkurence  nejlepšího mladého jedince plemene, nejlepšího veterána plemene a podle typu výstavy z klubových, speciálních a národních vítězů psů i fen . Pokud se jedná o klubovou výstavu bez zadávání titulu klubový vítěz , postupují do soutěže o BOB nejlepší mladý jedinec plemene, nejlepší veterán plemene a všichni CAC. Na mezinárodní výstavě postupuje do soutěže o BOB nejlepší mladý jedinec plemene, nejlepší veterán plemene a pes a fena CACIB.

Tituly zadávané v slavnostním kruhu výstavy v rámci závěrečných soutěží

Vítěz velké národní ceny – BONB (Best of National Breeds)

Do kruhu nastupují na výstavě posouzení jedinci národních plemen (český teriér, český fousek, český strakatý pes, český horský pes, chodský pes, pražský krysařík) a plemene československý vlčák. Všechna plemena jsou představena. Samotné soutěže o titul BONB se zúčastní pouze jedinci s titulem BOB.

Vítěz skupiny FCI –BIG (BEST IN GROUP)

Do soutěže nastupují všichni vítězové plemen (BOB) příslušné skupiny FCI. Neuznaná národní plemena tvoří zvláštní skupinu, jejíž vítěz se na mezinárodní výstavě na rozdíl od výstavy národní nemůže zúčastnit soutěže o titul BOD a BIS.

Vítěz dne – BOD (BEST OF DAY)

Soutěž může být zařazena na vícedenních výstavách a nastupují do ní jedinci, kteří obdrželi titul BIG. Na MVP do soutěže nenastupuje vítěz skupiny neuznaných plemen.

Vítěz výstavy BIS (BEST IN SHOW)

Do soutěže nastupují všichni vítězové skupin FCI – BIG u jednodenních výstav nebo Vítězové jednotlivých dnů (BOD) na výstavách vícedenních. Na MVP do soutěže nenastupuje vítěz skupiny neuznaných plemen.

Dále mohou být pořadatelem vyhlášeny soutěže:

Vítěz mladých skupiny FCI - JBIG (BEST IN GROUP JUNIOR)

Do soutěže nastupují všichni Nejlepší mladí psi nebo feny plemen příslušné skupiny FCI

Nejlepší mladý výstavního dne - JBOD  (BEST OF DAY JUNIOR)

Soutěž může být zařazena na vícedenních výstavách a nastupují do  ní všichni vítězové mladých jednotlivých skupin FCI. Na MVP do soutěže nenastupuje vítěz skupiny neuznaných plemen.

Juniorský vítěz výstavy JBIS  (BEST IN SHOW JUNIOR)

Do soutěže nastupují všichni vítězové mladých jednotlivých skupin FCI u jednodenních výstav nebo Juniorští vítězové jednotlivých dnů (JBOD). Na MVP do soutěže nenastupuje vítěz skupiny neuznaných plemen.

Všechny tituly je možno zadat bez ohledu na počet předváděných jedinců, pokud kvalita kandidáta na titul odpovídá požadavkům na jeho zadání. Případné tituly je možno udělit pouze tehdy, je-li jejich udělení v souladu s propozicemi výstavy.  

Čekatelství

CAJC – (CERTIFICAT D´ APTITUDE AU JUNIOR CHAMPIONAT čekatelství šampionátu mladých může být zadáno výbornému 1- psovi i feně .- ve třídě mladých. Zadává se na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní

CAC (CERTIFICAT D´ APTITUDE AU CHAMPIONAT) čekatelství šampionátu krásy

může být zadáno výbornému 1 – psovi i feně- ve třídách - mezitřídě, otevřené, pracovní, vítězů a šampiónů. Zadává se na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní.

r.CAC –( RESERVE CERTIFICAT D´ APTITUDE AU CHAMPIONAT) rezervní čekatelství šampionátu krásy může být zadáno výbornému 2 – psovi i feně ve třídě, kde byl zadán CAC. Zadává se ve třídách: mezitřídě, otevřené, pracovní, vítězů a šampiónů na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní.

CACIB  -  (CERTIFICAT D´ APTITUDE AU CHAMPIONAT INTERNATIONAL DE BEAUTÉ) čekatelství mezinárodního šampionátu krásy může navrhnout  rozhodčí na mezinárodní výstavě nejlepšímu psovi i feně z konkurence výborných 1 z tříd - mezitřídy, otevřené, pracovní, šampiónů.

r.CACIB (RESERVE CERTIFICAT D´ APTITUDE AU CHAMPIONAT INTERNATIONAL DE BEAUTÉ) může navrhnout  rozhodčí na mezinárodní výstavě druhému nejlepšímu jedinci - psovi i feně. Do této soutěže postupují: výborný 2 ze třídy, z které byl navržen CACIB a výborní 1 z ostatních tříd.            

Zkratky používané pro označení mezinárodních šampionátů.

C.I.B (CHAMPIONAT INTERNATIONAL DE BEAUTÉ) Mezinárodní šampion krásy. Zkratka C.I.B se používá krátkou dobu, dříve se mezinárodní šampionát uváděl jako ICH – International Champion.

C.I.E. (CHAMPIONAT INTERNATIONAL DE EXHIBITION) Mezinárodní výstavní šampion

C.I.T. (CHAMPIONAT INTERNATIONAL DE TRAVEL) Mezinárodní šampion práce

 

 

Příspěvky

Potraviny nebezpečné pro psa

16. 1. 2012

 
Celý příspěvek | Rubrika: PSÍ SVĚT rady a zajímavosti | Komentářů: 0

péče o pejska

5. 10. 2011

0159.gif 

 Péče o pejska

 
Celý příspěvek | Rubrika: PSÍ SVĚT rady a zajímavosti | Komentářů: 0

Výstavní a zkušební řády

25. 8. 2011

pohar-statisky.jpgVýstavní a zkušební řády

 
Celý příspěvek | Rubrika: PSÍ SVĚT rady a zajímavosti | Komentářů: 0

Vakcinace psů

20. 8. 2011

lekar_g260141.gif  Vakcinace psů

 
Celý příspěvek | Rubrika: PSÍ SVĚT rady a zajímavosti | Komentářů: 1

Proč jsou procházky pro psa tak důležité?

12. 8. 2011

dog.gifProč jsou procházky pro psa tak důležité?

 

 
Celý příspěvek | Rubrika: PSÍ SVĚT rady a zajímavosti | Komentářů: 0

Čůrání na noviny

12. 8. 2011

39ff33c6b4_2177401_o2.jpg  Čůrání na noviny

 

 

 
Celý příspěvek | Rubrika: PSÍ SVĚT rady a zajímavosti | Komentářů: 0

Socializace psa

10. 8. 2011

1-hybaji-ocaskama.gif   Proč je dobré socializovat psa...


 
Celý příspěvek | Rubrika: PSÍ SVĚT rady a zajímavosti | Komentářů: 0

O výchově pejska

7. 8. 2011

206654.jpg O výchově pejska

 
Celý příspěvek | Rubrika: PSÍ SVĚT rady a zajímavosti | Komentářů: 0

Péče o psy

7. 8. 2011

a4e766d98f_37292786_o2.gif Péče o starší psy

 
Celý příspěvek | Rubrika: PSÍ SVĚT rady a zajímavosti | Komentářů: 0

Pořizujeme si nového člena rodiny - povahy psů

7. 8. 2011

kimstp_pets_brown_dog_en.gifPořizujeme si nového člena rodiny - povahy psů

 
Celý příspěvek | Rubrika: PSÍ SVĚT rady a zajímavosti | Komentářů: 0

Průjem u psa

6. 8. 2011

111.gif  Průjem u psa

 
Celý příspěvek | Rubrika: PSÍ SVĚT rady a zajímavosti | Komentářů: 0

Pes ano nebo ne? Co všechno se změní s příchodem psa.

6. 8. 2011

dog-.gifPes ano nebo ne?  Co všechno se změní s příchodem psa.

 
Celý příspěvek | Rubrika: PSÍ SVĚT rady a zajímavosti | Komentářů: 0

Potrestat nebo pochválit?

6. 8. 2011

26cs_6.gif Potrestat nebo pochválit?

 
Celý příspěvek | Rubrika: PSÍ SVĚT rady a zajímavosti | Komentářů: 0

Uchovnění psa a krytí

6. 8. 2011

jsi-cumacek-roztomilej.jpg  1.Uchovnění psa   2.Krytí

 
Celý příspěvek | Rubrika: PSÍ SVĚT rady a zajímavosti | Komentářů: 0

Podle čeho vybrat krmivo

6. 8. 2011

61-1-.jpg  Podle čeho vybrat krmivo

 
Celý příspěvek | Rubrika: PSÍ SVĚT rady a zajímavosti | Komentářů: 0

Váš pes - zdravý a fit

6. 8. 2011

pes..gif Váš pes zdravý a fit - prevence, výživa

 
Celý příspěvek | Rubrika: PSÍ SVĚT rady a zajímavosti | Komentářů: 0

Budete si pořizovat pejska?

28. 7. 2011

koko.jpg     Pozor na triky množitelů !!!

 

 

 
Celý příspěvek | Rubrika: PSÍ SVĚT rady a zajímavosti | Komentářů: 0

Rostliny jedovaté pro psy

28. 7. 2011

0dea.pngRostliny jedovaté pro psy

 
Celý příspěvek | Rubrika: PSÍ SVĚT rady a zajímavosti | Komentářů: 0